Kenttätykistökerho ry

Kenttätykistökerho ry on maamme vanhin ja ainoa kenttätykistön reserviupseerikerho. Perustamisestaan (1951) lähtien, kerho on keskittynyt reservinupseeriston sotilasammattitaidon kehittämiseen ja tykkimieshengen vaalimiseen. Kenttätykistökerhon vahva ja näkyvä panos koulutuskentällä toteutuu MPKY:n epäsuoran tulen kursseilla, joiden kouluttajina toimii useita kerhon jäseniä.

Toinen tukijalka kenttätykistökerhon toiminassa on tykkimieshengen vaaliminen. Tykkimieshenkeä ei pidetä yllä ainoastaan kotimaassa vaan kerholla on aktiivista yhteistoimintaa myös kansainvälisellä tasolla. Virolaisten tykkimiesten kanssa on kuluvan vuosituhannen aikana luotu aktiiviset ja hyvät suhteet. Vuositttain tapaamme kerran Suomessa ja kerran Virossa, Tapan varuskunnassa (Hedberg-kilpailu ja Viron-vierailu).

Kenttätykistökerho pyrkii järjestämään jäsenilleen mielekästä ja monipuolista toimintaa ikään katsomatta. Kerhon noin 230 jäsentä ovat parhaaksi katsomallaan tavalla mukana toiminnassa. Nuoret upseerit ovat erityinen kohderyhmä, jonka toivotaan erityisesti osallistuvan toiminnan kehittämiseen. Oivallinen toimintaan tutustumistapahtuma on vuotuinen Tykkimiesten toimintapäivä. Olemalla aktiivisesti mukana voit vaikuttaa siihen, että saat jäsenyydestäsi kaiken hyödyn irti. Vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistuminen mahdollistaa etenemisen reservinupseerin tehtävissä. Esimerkiksi MPK ry:n kurseilla toimineita kouluttajia on ylennetty sotilasarvossa ja sijoitettu vaativampiin sodanajan tehtäviin.

Kenttätykistökerhon jäsen, huomio!

Kenttätykistökerho haluaa parantaa tiedotusta jäsenilleen. Keräämme jäseniemme sähköpostiosoitteita jotta voimme lähettää tehokkaammin tietoa tapahtumista ja toiminnasta mihin jäsenemme voivat osallistua. Listalle liittyminen ja siltä poistuminen tapahtuu lähettämällä viesti osoitteeseen sihteeri@ktkerho.fi. Kerätyt osoitteet jäävät ainoastaan kerhon omaan käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.


130K54
Valokuva: Kim Isaksson


Sivua päivitetty: $Date: 2021/12/17 01:30:02 $